Kaynak Tanım Bağlantı Adresi Dil
Ekolojik olarak sürdürülebilir proje yönetiminde iyi uygulamalar bilgi hazinesi İş yerinizde sürdürülebilir uygulamaları benimseyerek örnek olun! Bu hazine, proje yönetimi alanında daha çevre dostu hale getirmek için uygulanan bazı fikirleri içermektedir. Ancak, farklı mesleklerin ihtiyaçlarına uyacak şekilde ayarlanabilirler. Bu hazine, Think twice adlı Erasmus+ projesinin bir parçasıdır Think twice https://thinktwice.management/toolbox/ İngilizce, Yunanca, Almanca, Slovence, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce   (yakında tüm dillerde kullanıma sunulacaktır)
metodolojik çerçeve eğitim müfredatı eğitim paketi e-öğrenme ve uygulamalar portalı vaka çalışması videoları EYLEM – EĞİTİMCİLERİ VE TOPLUM LİDERLERİNİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÜZERİNDE HAREKET ETMELERİ İÇİN GÜÇLENDİRMEK   Bu proje size eğitimcileri ve toplum liderlerini çevre konusunda harekete geçmeleri için güçlendirmeyi amaçlayan bir dizi kaynak sunar. https://action.erasmus.site/ İngilizce Yunanca İspanyolca Portekizce Lehçe Türkçe
Aktif vatandaşlığı ve katılımı teşvik eden araç seti Bu araç seti, Uluslararası Sosyalist Gençlik Birliği (IUSY) tarafından Genç Avrupalı Sosyalistlerin (YES) desteğiyle düzenlenen “Gençler iş başında: aktif yurttaşlığı ve demokrasiyi teşvik etmek” adlı uluslararası etkinliğin yöntemleri, etkinlikleri ve proje fikirlerinin bir koleksiyonudur. http://iusy.org/category/home/toolkit-promoting-active-citizenship/ İngilizce
‘I care and I act’ Yunan okullarında aktif vatandaşlığı ve gönüllülüğü teşvik etmek için dijital kaynaklar I care and I act (Önemsiyorum ve hareket ediyorum), Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluş Desmos (www.desmos.org) ve Lambraki Vakfı (www.lrf.gr) tarafından gönüllülük, dayanışma ve öğrencilerde aktif vatandaşlık tutumunu güçlendirmek amacıyla uygulanan bir eğitim programıdır. . Hem öğretmenler hem de öğrenciler için eğitim materyali içeren eksiksiz bir pedagojik çerçeve dahildir https://noiazomaikaidrw.gr/ Yunanca
İyi uygulamalar, şu konularda eğitim modülleri: yerel kültüre aktif katılım, sosyal girişimcilik ve kültürel miras, genç eğitmenler için kırsal kalkınmada pratik rehber PROSOA RURAL projesi, “Gençlerin, yaşadıkları çevrenin ihtiyaçlarını karşılayan, koruyan ve Kültürel Miras ve gelenekleri teşvik eden yerel kalkınma girişimlerinin oluşturulmasına odaklanan girişimci bir ruhu teşvik etmek için kırsal alanlardaki eğitim merkezlerinde sosyal ve sivil yeterliliklerin teşvik edilmesidir. https://prosoarural.com/ İngilizce, Yunanca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce
Gençlik ve Eğitim Kurs Materyalleri – Bilgilendirici El Kitabı Words are Stones (WaS) – WaS, Avrupa Birliği’nin Haklar, Eşitlik ve Vatandaşlık Programı (2014-2020) tarafından finanse edildi ve genç sosyal medya stratejistlerine/yöneticilerine, blog yazarlarına, çevrimiçi aktivistlere, youtuberlara ve genel olarak gençlere yöneliktir. Projenin özel hedefleri, çevrimiçi alanda insan hakları için harekete geçmek için yeterlilikler ve araçlar geliştirmek amacıyla gençler, genç sosyal medya stratejistleri/yöneticileri, blog yazarları, çevrimiçi etkinlikler, youtuberlar ile ilişki kurmaktır. https://www.wordsarestones.eu/wp-content/uploads/2019/02/Training-course-material_ENG.pdf   İngilizce
Gençler için bilgilendirici ve eğitici broşür ‘Avrupa Birliği’nin Fair Play Aktörü- Sivil Toplum’ projesi, EuroDEMOS Derneği – Romanya ve diğer katılımcı kuruluşlar tarafından organize edildi. Projenin hedefleri şunlardı: – Spor, gençlik çalışması ve eğitimde yer alan aktörler arasındaki uluslararası işbirliğini güçlendirmek – Sporun ve fiziksel aktivitenin değeri konusunda farkındalık yaratmak – Sosyal içerme, fırsat eşitliği gibi demokratik ve sosyal değerleri teşvik etmek, ayrımcılığa karşı spor yoluyla mücadele etmek http://www.fairplaycivilsociety.ro/Brochure-Romanian.pdf https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/567415-EPP-1-2015-2-RO-SPO-SCP   Rumence + İngilizce, Bulgarca, İtalyanca, Slovence
İklim Ormanları Hakkında Araç Seti “Educating on Climate Forests-İklim Ormanları Eğitimi” başlıklı Erasmus+ KA205 Projesi kapsamında İklim Ormanları Araç Seti geliştirilmiştir. Bu araç setinde en iyi 50 aktiviteyi 5 farklı bölümde sınıflandırılan bir Kılavuz Kitap sunulmuştur: a) ormanların güçlü ve zayıf yönleri, b) genel bilgi iklim değişikliği, c) iklim değişikliğinde ormanların rolü, d) orman politikaları ve iklim değişikliği ve e) iklim mültecileri https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/cbd78fe5-aa50-4067-8939-0c16783e63b4/TOOLKIT%20ON%20CLIMATE%20FORESTS.pdf   İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Türkçe, Slovence, Çekçe
Eğitim Modülleri,Aktivite Kartları,Adım Adım Rehber,e-Öğrenim Web Sitesi ve videolar Erasmus+ KA205: FROM ZERO TO HERO: Wise Energy Use Volunteering Scheme for Youngster  (SIFIRDAN KAHRAMANA :Gençler İçin Akıllı Enerji Kullanımı Gönüllülük) Projesi. Proje, gençler arasında “enerji verimli binalar” konusunda farkındalık yaratacak bir girişim. Proje süreci ile sadece gençlerin eğitimi değil, eğiticilerin de yetiştirilmesi mümkün olacaktır. https://fromzerotohero.gazi.edu.tr/   İngilizce,Türkçe
Eğitim, haber bültenleri, gençlik için bilgi modüller Avrupa Gençlik Bilgilendirme ve Danışmanlık Ajansı (ERYICA), ulusal ve bölgesel gençlik bilgilendirme koordinasyon organları ve ağlarından oluşan bağımsız bir Avrupa kuruluşudur. Her düzeyde kaliteli genel gençlik bilgilendirme politikası ve uygulamasını geliştirir, destekler ve teşvik eder. ERYICA, gençlerin yaşamlarında karşılaşacakları seçimleri yapmalarına yardımcı olan ve özerkliklerini, eleştirel düşünme yeteneklerini ve topluma aktif katılımlarını teşvik eden tam ve güvenilir bilgi hakkını desteklemeyi amaçlar.   https://www.eryica.org/ İngilizce
Gençler için döngüsel ekonomi araç seti Bu belgede şunları bulacaksınız: Döngüsel Ekonomi kavramı hakkında temel teorik bilgiler, kendi döngüsel yolculuğunuza başlamak ve örnek olarak liderlik etmek için erişilebilir çevre dostu alışkanlıklar hakkında öneriler, Döngüsel Ekonomi ile ilgili organizasyon ve etkinlik sırasında katılımcılarla paylaşabileceğiniz kaynaklar ve bağlantılar , yaygın eğitim ve kapsayıcı bir etkinliğin nasıl kolaylaştırılacağı konusunda tavsiyeler, eğitim programları için şablonlar ve Döngüsel Ekonomi ile ilgili yaygın faaliyetlere ilişkin fikirler.   http://youthexpressnetwork.org/circular-economy-for-youth-toolkit/ İngilizce