Resurse Descriere
Trezorerie curatorială de bune practici în domeniul managementului de proiect durabil din punct de vedere ecologic Fiți un exemplu de urmat prin adoptarea unor practici durabile la locul de muncă! Acest tezaur include câteva idei care au fost implementate în domeniul managementului de proiect pentru a-l face mai ecologic. Cu toate acestea, ele pot fi ajustate pentru a se potrivi nevoilor diferitelor profesii. Acest tezaur face parte din proiectul Eramus+ Think twice
Cadrul metodologic curriculum de formare pachet educațional portal de e-learning și aplicații studii de caz video ACȚIUNE – ÎMPUTERNICIREA EDUCATORILOR ȘI A LIDERILOR COMUNITĂȚII DE A ACȚIONA ÎN PRIVINȚA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE   Acest proiect vă oferă un set de resurse care au ca scop să le permită educatorilor și liderilor comunității să acționeze în domeniul mediului.
Set de instrumente care promovează cetățenia activă și participarea Acest set de instrumente este o colecție de metode, activități și idei de proiecte din cadrul activității internaționale “Tinerii în acțiune: promovarea cetățeniei active și a democrației”, organizată de Uniunea Internațională a Tineretului Socialist (IUSY) cu sprijinul Tinerilor Socialiști Europeni (YES).
“Îmi pasă și acționez” Resurse digitale pentru promovarea cetățeniei active și a voluntariatului în școlile din Grecia Îmi pasă și acționez” este un program educațional implementat de Asociația Non-Profit Desmos (www.desmos.org) și Fundația Lambraki (www.lrf.gr), cu scopul de a cultiva voluntariatul, solidaritatea și de a consolida o atitudine de cetățenie activă în rândul elevilor. Este inclus un cadru pedagogic complet cu materiale educaționale atât pentru profesori, cât și pentru elevi.  
Bune practici, module de formare privind: participarea activă în cultura locală, antreprenoriatul social și patrimoniul cultural, ghid practic de dezvoltare rurală pentru formatorii de tineret. Proiectul PROSOA RURAL este “Promovarea promovării competențelor sociale și civice în centrele educaționale din mediul rural pentru a încuraja în rândul tinerilor un spirit antreprenorial axat pe generarea de inițiative de dezvoltare locală care să acopere nevoile mediului în care trăiesc, păstrând și promovând Patrimoniul Cultural și Tradițiile.
Materiale de curs pentru tineret și formare profesională – Un material informativ Manual Words are Stones (WaS) – WaS a fost finanțat prin Programul pentru drepturi, egalitate și cetățenie al Uniunii Europene (2014-2020) și este dedicat tinerilor strategi/manageri de social media, bloggeri, activiști online, youtuberi și tineri în general. Obiectivele specifice ale proiectului au fost implicarea tinerilor, a tinerilor strategi/manageri de social media, bloggeri, activități online, youtuberi, pentru a dezvolta competențe și instrumente pentru a acționa în favoarea drepturilor omului în spațiul online.
Broșură informativă și educativă pentru tineri Proiectul “Societatea civilă – un actor Fair Play al Uniunii Europene” a fost organizat de Asociația EuroDEMOS – România și celelalte organizații participante. Obiectivele proiectului au fost: – Să consolideze cooperarea internațională între actorii implicați în sport, activități pentru tineret și educație. – Creșterea gradului de conștientizare cu privire la valoarea sportului și a activității fizice – Promovarea valorilor democratice și sociale, cum ar fi incluziunea socială, egalitatea de șanse și șanse egale, lupta împotriva discriminării prin sport.
Set de instrumente privind pădurile climatice În cadrul proiectului Erasmus+ KA205 intitulat “Educarea privind pădurile climatice”, a fost elaborat un ghid care conține cele mai bune 50 de activități clasificate în 5 secțiuni diferite: a) punctele forte și punctele slabe ale pădurilor, b) cunoștințe generale despre schimbările climatice, c) rolul pădurilor în schimbările climatice, d) politicile forestiere și schimbările climatice și e) refugiații climatici.
Module de formare, fișe de activitate, ghid pas cu pas, webiste de e-Learning și videoclipuri Erasmus+ KA205 DE LA ZERO LA EROU: Schema de voluntariat pentru tineri privind utilizarea judicioasă a energiei Proiect de voluntariat pentru tineri Proiectul este o inițiativă care va crea o conștientizare în rândul tinerilor cu privire la “clădirile eficiente din punct de vedere energetic”. Prin intermediul proiectului va fi posibilă nu numai formarea tinerilor, ci și formarea formatorilor.  
Formare, buletine informative, module de informare a tinerilor Agenția Europeană de Informare și Consiliere pentru Tineret (ERYICA) este o organizație europeană independentă, formată din organisme și rețele naționale și regionale de coordonare a informării tinerilor. Aceasta dezvoltă, susține și promovează politici și practici generaliste de calitate în domeniul informării tinerilor la toate nivelurile. ERYICA își propune să susțină dreptul tinerilor la informații complete și fiabile, care să îi ajute să facă alegerile cu care se confruntă în viață și care să le promoveze autonomia, capacitatea de a gândi critic și participarea activă în societate.    
Set de instrumente privind economia circulară pentru tineri În acest document veți găsi: cunoștințe teoretice de bază despre conceptul de economie circulară, recomandări privind obiceiurile ecologice accesibile pentru a începe propria călătorie circulară și pentru a da un exemplu, resurse și contacte pe care să le împărtășiți participanților atunci când organizați un eveniment pe tema economiei circulare, sfaturi privind educația non-formală și cum să facilitați un eveniment incluziv, modele pentru programe de formare și idei de activități non-formale pe tema economiei circulare.