Πόροι Περιγραφή Σύνδεσμος Γλώσσα
Εργαλειοθήκη καλών πρακτικών για τη βιώσιμη διαχείριση έργων Γίνετε παράδειγμα προς μίμηση, υιοθετώντας βιώσιμες πρακτικές στο χώρο εργασίας! Η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει ορισμένες ιδέες που έχουν εφαρμοστεί στον τομέα της διαχείρισης έργων για να τον καταστήσουν πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Ωστόσο, μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να ταιριάζουν στις ανάγκες διαφορετικών επαγγελμάτων. Η εργαλειοθήκη αποτελεί μέρος του έργου Eramus+ Think twice.     https://thinktwice.management/toolbox/ Αγγλικά, Ελληνικά, Γερμανικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά   (σύντομα διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες)
Μεθοδολογικό πλαίσιο, πρόγραμμα κατάρτισης, εκπαιδευτικό πακέτο, πύλη ηλεκτρονικής μάθησης και εφαρμογών, βιντεοσκοπημένες μελέτες περίπτωσης ACTION – EMPOWERING EDUCATORS AND COMMUNITY LEADERS TO ACT ON CLIMATE CHANGE   Το έργο αυτό σας προσφέρει ένα σύνολο πόρων που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και των ηγετών κοινοτήτων ώστε να αναλάβουν δράση για το περιβάλλον. https://action.erasmus.site/ Αγγλικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Πολωνικά, Τουρκικά
Εργαλειοθήκη για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών   Αυτή η εργαλειοθήκη είναι μια συλλογή από τις μεθόδους, τις δραστηριότητες και τις ιδέες σχεδίων της διεθνούς δραστηριότητας “Νέοι σε δράση: προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και της δημοκρατίας” που διοργανώθηκε από τη Διεθνή Ένωση Σοσιαλιστικής Νεολαίας (IUSY) με την υποστήριξη των Νέων Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (YES). http://iusy.org/category/home/toolkit-promoting-active-citizenship/ Αγγλικά
‘Νοιάζομαι και δρω’ Ψηφιακό υλικό για την προώθηση της ενεργού πολιτότητας και του εθελοντισμού στα ελληνικά σχολεία Το “Νοιάζομαι και δρω” είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται από το μη κερδοσκοπικό σωματείο Δεσμός (www.desmos.org) και το Ίδρυμα Λαμπράκη (www.lrf.gr), με στόχο την καλλιέργεια του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και την ενίσχυση της στάσης του ενεργού πολίτη σε μαθητές. Περιλαμβάνεται ένα πλήρες παιδαγωγικό πλαίσιο με εκπαιδευτικό υλικό τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές.   https://noiazomaikaidrw.gr/ Ελληνικά
Καλές πρακτικές, εκπαιδευτικές ενότητες για: ενεργό συμμετοχή στον τοπικό πολιτισμό, κοινωνική επιχειρηματικότητα και πολιτιστική κληρονομιά, πρακτικός οδηγός στην αγροτική ανάπτυξη για εκπαιδευτές νέων Το έργο PROSOA RURAL αφορά την προώθηση των κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων σε εκπαιδευτικά κέντρα αγροτικών περιοχών για να ενθαρρύνει την ενίχυση του επιχειρηματικού πνεύματος στους νέους και επικεντρώνεται στη δημιουργία τοπικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που καλύπτουν τις ανάγκες του περιβάλλοντος, διατηρώντας και προωθώντας την πολιτιστική κληρονομιά και τις παραδόσεις. https://prosoarural.com/ Αγγλικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά
Υλικό εκπαιδευτικών μαθηάτων για τη Νεολαία – Ενημερωτικό Εγχειρίδιο Words are Stones (WaS) – Το WaS χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020) και είναι αφιερωμένο σε νέους διαχειριστές κοινωνικών μέσων/strategists, bloggers, διαδικτυακούς ακτιβιστές, youtubers και νέους ανθρώπους γενικότερα. Οι ειδικοί στόχοι του έργου ήταν η συνεργασία με νέους ανθρώπους, νέους διαχειριστές κοινωνικών μέσων/strategists, bloggers, διαδικτυακές δραστηριότητες, youtubers, προκειμένου να αναπτύξουν ικανότητες και εργαλεία για την ανάληψη δράσης σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στον διαδικτυακό χώρο.   https://www.wordsarestones.eu/wp-content/uploads/2019/02/Training-course-material_ENG.pdf   Αγγλικά
Ενημερωτικό και εκπαιδευτικό φυλλάδιο για τους νέους Το έργο ” Civil Society – a Fair Play Actor of the European Union” σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Ένωση EuroDEMOS – Ρουμανία και τους άλλους συμμετέχοντες οργανισμούς. Οι στόχοι του έργου ήταν οι εξής: – Να ενισχυθεί η διεθνής συνεργασία μεταξύ των φορέων που ασχολούνται με τον αθλητισμό, την εργασία για τη νεολαία και την εκπαίδευση – Η ευαισθητοποίηση σχετικά με την αξία του αθλητισμού και της σωματικής δραστηριότητας – Η προώθηση δημοκρατικών και κοινωνικών αξιών, όπως η κοινωνική ένταξη, οι ίσες ευκαιρίες και η καταπολέμηση των διακρίσεων μέσω του αθλητισμού. http://www.fairplaycivilsociety.ro/Brochure-Romanian.pdf https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/567415-EPP-1-2015-2-RO-SPO-SCP   Ρουμανικά, Αγγλικά, Βουλγαρικά, Ιταλικά, Σλοβενικά
Εργαλειοθήκη για τα κλιματικά δάση Στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ KA205 με τίτλο ” Educating on Climate Forests”, αναπτύχθηκε μια εργαλειοθήκη για τα κλιματικά δάση. Στην εργαλειοθήκη αυτή, παρουσιάζεται ένας οδηγός που περιέχει τις 50 δραστηριότητες βάσει καλύτερης βαθμολογίας, οι οποίες κατατάσσονται σε 5 διαφορετικές ενότητες: α) δυνάμεις και αδυναμίες των δασών, β) γενικές γνώσεις για την κλιματική αλλαγή, γ) ο ρόλος των δασών στην κλιματική αλλαγή, δ) δασικές πολιτικές και κλιματική αλλαγή και ε) κλιματικοί πρόσφυγες.   https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/cbd78fe5-aa50-4067-8939-0c16783e63b4/TOOLKIT%20ON%20CLIMATE%20FORESTS.pdf   Αγγλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Τουρκικά, Σλοβενικά, Τσεχικά
Εκπαιδευτικές Ενότητες, Κάρτες Δραστηριοτήτων, Οδηγός Βήμα προς Βήμα, πλατφόρμα e-Learning και βίντεο Erasmus+ KA205, FROM ZERO TO HERO: Wise Energy Use Volunteering Scheme for Youngsters Το έργο είναι μια πρωτοβουλία την ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τα “ενεργειακά αποδοτικά κτίρια”. Μέσω της διαδικασίας του έργου θα είναι δυνατή όχι μόνο η κατάρτιση των νέων αλλά και η κατάρτιση των εκπαιδευτών.   https://fromzerotohero.gazi.edu.tr/   Αγγλικά, Τουρκικά
Εκπαίδευση, ενημερωτικά δελτία, ενότητες σχετικά με την ενημέρωση των νέων Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής για τη Νεολαία (ERYICA) είναι ένας ανεξάρτητος ευρωπαϊκός οργανισμός που αποτελείται από εθνικούς και περιφερειακούς φορείς και δίκτυα συντονισμού της πληροφόρησης των νέων. Αναπτύσσει, υποστηρίζει και προωθεί την ποιοτική γενικευμένη πολιτική και πρακτική πληροφόρησης των νέων σε όλα τα επίπεδα. Στόχος του ERYICA είναι η προάσπιση του δικαιώματος των νέων σε πλήρη και αξιόπιστη πληροφόρηση, η οποία τους βοηθά να κάνουν ενημερωμένες αποφάσεις στη ζωή τους και η οποία προάγει την αυτονομία τους, την ικανότητά τους να σκέφτονται κριτικά και την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία.   https://www.eryica.org/ Αγγλικά
Εργαλειοθήκη για την κυκλική οικονομία στον τομέα της νεολαίας Στο παρόν έγγραφο θα βρείτε: βασικές θεωρητικές γνώσεις σχετικά με την έννοια της κυκλικής οικονομίας, συστάσεις σχετικά με προσιτές οικολογικές συνήθειες για να ξεκινήσετε το δικό σας κυκλικό ταξίδι και να δώσετε το παράδειγμα, πόρους και επαφές για να μοιραστείτε με τους συμμετέχοντες κατά τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης για την κυκλική οικονομία, συμβουλές σχετικά με τη μη τυπική εκπαίδευση και πώς να διευκολύνετε μια εκδήλωση χωρίς αποκλεισμούς, υποδείγματα για εκπαιδευτικά προγράμματα και ιδέες για μη τυπικές δραστηριότητες σχετικά με την κυκλική οικονομία.     http://youthexpressnetwork.org/circular-economy-for-youth-toolkit/ Αγγλικά